Odluke o dodeli sredstava

Odluke o dodeli sredstava za 2024. godinу

SPORT – ODLUKA DODELA SREDSTAVA REDOVAN PROGRAM

SPORT – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA POSEBAN PROGRAM

 

Odluke o dodeli sredstava za 2023. godinу

ОДЛУКА СПОРТ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 2023

ОДЛУКА СПОРТ ПОСЕБАН ПРОГРАМ 2023

Odluke o dodeli sredstava za 2022. godinu

ODLUKA SPORT GODIŠNJI PROGRAM 2022

ODLUKA SPORT POSEBNI PROGRAMI 2022

Odluka o dodeli sredstava za posebne programe za 2021. godinu

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA POSEBNE PROGRAME 2021

Odluka o dodeli sredstava za 2021. godinu

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA 2021 GODINU

Odluke o dodeli sredstava za 2020. godinu

01-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA 2020

02-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ NOVI BECEJ 2020

03-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ NOVO MILOSEVO 2020

04-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ KUMANE 2020

05-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ BOCAR 2020

 

Odluka o dodeli sredstava za 2019. godinu

01-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA 2019
02-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ NOVI BECEJ 2019
03-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ NOVO MILOSEVO 2019
04-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ KUMANE 2019
05-1 SPORT ODLUKA DODELA SREDSTAVA MZ BOCAR 2019

Odluka o dodeli sredstava na osnovnu javnog konkusa Opštine Novi Bečej:

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA 2018. god

Odluke mesnih zajednica o dodeli sredstava klubovima za 2018. godinu:

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA MZ NOVI BECEJ 2018

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA MZ NOVO MILOSEVO 2018

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA MZ KUMANE 2018

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA MZ BOCAR 2018

Obaveštenje svim članica Sportskog Saveza Opštine Novi Bečej !

Svi članovi Sportskog Saveza Opštine Novi Bečej koji žele da apliciraju za dodelu budžetskih sredstava Opštine Novi Bečej, kao i Mesnih zajednica sa teritorije Opštine Novi Bečej za poslovnu 2018. godinu, moraju da do SREDE 20.09.2017. godine  dostave popunjene obrazce i iste dostave u pismenoj(popunjeno na računaru) i elektronskoj formi (fleš, cd, a može i i-mailom ). Podatke dostaviti na adresu i i-mail (ssaveznb@gmail.com) Sportskog Saveza, Petra Drapšina 11-13, Novi Bečej.

Instruktaža za popunu obrazaca će se održati u UTORAK 12.09.2017. godine  u Sportskom Centru Jedinstvo u Novom Bečeju, Petra Drapšina 11-13, sa početkom u 19 časova!

Obrasci potrebni za apliciranje za dodelu budžetskih sredstava za 2018. godinu:

Upitnik za kategorizaciju za Sportski Savez

Plan rada za 2018 za Sportski savez

Finansijski plan prihoda i rashoda za Sportski Savez

Obrazac za opštinu 2018

Obrazac za Mesne zajednice 2018

 

 

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji opštine Novi Bečej za 2017. godinu

Raspisuje se javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava sportskim organizacijama, koje deluju na teritoriji opštine Novi Bečej, za finansiranje potreba u oblasti sporta za 2017. godinu.

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017.

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2017. god. MESNA ZAJEDNICA NOVI BEČEJ

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2017. god. MESNA ZAJEDNICA BOČAR

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2017. god. MESNA ZAJEDNICA KUMANE

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2017.god. MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO