KO MOŽE, NEKA POMOGNE

Svi sportski klubovi i uduženja sa teritorije Opštine Novi Bečej koji mogu da upute pomoć ugroženima od poplava neka uplate novac na namenski dinarski predračun Vlade Republike Srbije.

Broj predračuna je : 840-3546721-89

Svrha uplate: Za otklanjanje vanrednih okolnosti – poplave.

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE NOVI BEČEJ